Naam: Nbprojects

Statutaire naam: stichting nb

RSIN fiscaal nummer: 8206.99.548

Adres: Herengracht 188, 1016 DW Amsterdam

De stichting heeft ten doel: het verrijken van de cultuur door middel van ontwikkeling en onderzoek op het vlak van theater, ontmoetingen en dialoog tussen kunstenaars van verschillende disciplines en alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt of bevorderlijk is.

Beleidsplan 2013-2016 Download PDF
Begroting 2013-2016 Download PDF

Bestuurders:
Wendy Veerman, voorzitter
Sacha van Tongeren, penningmeester
Cees de Bever, secretaris
Janine Dijkmeijer

Beloningsbeleid volgens de cao van de Nederlandse dans. Het bestuur is onbezoldigd.

Jaarverslag 2013 Download PDF
Jaarrekening 2013 [Download PDF