vr 29 sep 2017

NBprojects / Nicole Beutler zoekt Zakelijk Leider (M/V)

ca. 0,8 fte (in overleg)

Sinds 2009 realiseert NBprojects de voorstellingen en initiatieven van choreografe en theatermaakster Nicole Beutler. De organisatie maakt deel uit van het Kunstenplan van de Gemeente Amsterdam / AFK en ontvangt meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten.

Het werk van NBprojects / Nicole Beutler karakteriseert zich door beeldende, poëtische ensceneringen en een minimalistische en interdisciplinaire aanpak. Beutler nodigt uit tot een kritische reflectie op het menselijk bestaan, proclameert de kracht van het individu en koestert samenwerking en verbinding. Haar artistieke bevlogenheid vertaalt Nicole Beutler in overtuigende voorstellingen met tournees in binnen- en buitenland. NBprojects verkent nieuwe territoria en vormen binnen de dans- en performancekunst. Zij faciliteert ontmoeting, uitwisseling en reflectie – zowel met het publiek als met het professionele kunstenveld – en stimuleert talentontwikkeling.

Speerpunten voor de komende periode:

De voorstellingen van NBprojects worden behalve in het vlakke vloercircuit in toenemende mate ook in de grote zaal gespeeld. NBprojects heeft daarnaast de ambitie om het werk te plaatsen in bijvoorbeeld de openbare ruimte en musea, om zo een groter en diverser publiek te bereiken. NBprojects is intensief betrokken bij initiatieven die de uitwisseling in de dans- en performance-scene bevorderen. Door onder meer de organisatie van het festival COME TOGETHER, de jaarlijkse WE LIVE HERE Summer Academy en het ondersteunen van BAU Platform voor Dans en Performance streeft NBprojects er naar haar positie in, en bijdrage aan, het veld te behouden en te versterken.
NBprojects draagt bij aan talentontwikkeling door het ondersteunen van jonge makers zoals o.a. Genevieve Murphy.

We zoeken:

Een zakelijke en inhoudelijke sparringpartner die gezamenlijk met Nicole Beutler de directie en het gezicht van het gezelschap vormt. Een opgeruimde geest die vanuit een gedegen structuur kansen signaleert en creëert, uitdagingen wendbaar te lijf gaat en daarbij de stip op de horizon in het vizier blijft houden. Een optimistische en verbindende kracht om leiding te geven aan een betrokken team van professionals.

Jij:

voelt je aangesproken door de activiteiten van NBprojects en de plaats van het gezelschap in het (inter)nationale kunstenveld.
hebt minimaal een aantal jaar ervaring als zakelijk leider.
bent strategisch sterk: je weet onze artistieke visie te vertalen naar een stevig businessmodel hebt een vanzelfsprekend interdisciplinaire blik en een breed netwerk in de kunsten.
hebt affiniteit met marketing: je ziet kansen om een breder publiek te bereiken en te binden hebt een visie op de mogelijkheden die er liggen om de rol van NBprojects in de sector en in de samenleving verder te versterken.
bent woonachtig in de regio Amsterdam.

Salaris: conform CAO Toneel en Dans en afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Voor meer informatie over de organisatie zie www.nbprojects.nl. Stuur je C.V. en motivatie naar naomi@nbprojects.nl t.a.v. Naomi Wallenburg. Deadline 13 oktober 2017. Gesprekken vanaf 18 oktober 2017. Aanvang werkzaamheden vanaf 1 december 2017 – of in onderling overleg.