wo 16 sep 2020

Interview Nicole over OUR HOUSE IS ON FIRE

Nieuwe voorstelling in de maak

Nicole Beutler repeteert momenteel met de dansers van het Zweedse dansgezelschap Norrdans aan de voorstelling OUR HOUSE IS ON FIRE, gebaseerd op de woorden 'Our house is on fire' van Greta Thunberg. Nicole vertelt wat over de totstandkoming van dit nieuwe stuk.

HOE KWAM JE OP HET IDEE OM EEN DANSVOORSTELLING TE BASEREN OP DE SPEECHES VAN GRETA THUNBERG?

Toen ik ergens in een boekenwinkel een Penguin-editie tegenkwam van de verzamelde speeches van Greta Thunberg viel de titel me op: ‘No one is too small to make a difference’ (niemand is te klein om een verschil te maken). Bij het lezen realiseerde ik me hoe helder en precies ze haar gedachten formuleert en welke woorden ze het vaakst dringend blijft herhalen: “Our house is on fire.” (Ons huis staat in brand.) Waarom handelt er dan niemand alsof ons huis in brand staat? Dus ik vroeg me net als zijzelf af waarom iedereen het over Greta heeft, waarom ze niet naar school gaat enzovoorts, in plaats van over WAT ze zegt. Dus ik besloot dat ik haar woorden wilde vertalen naar het lichaam. Het belichamen en inzoomen op wat ze zegt.

HOE VERTAAL JE DE SPEECH NAAR CHOREOGRAFIE EN BEWEGING?

De dansers vertalen haar woorden letterlijk, door ze letter voor letter met hun lichaam te schrijven. De dansers gebruiken ook gebarentaal en dansen haar woorden in morsecode. We zoomen in op elk woord van de zin - Our. House. Is. On. Fire. - en maakten hier samen scènes op.

WAT HOOP JE DAT HET PUBLIEK NA DE VOORSTELLING MEE NAAR HUIS NEEMT?

Wanneer wetenschap de mensen niet weet te bereiken omdat het hen niet in het hart raakt, dan ligt daar misschien een kans voor theater. In het theater kunnnen we sterke en veelzeggende beelden scheppen die emoties oproepen en die de mens wellicht op een andere manier weet te bereiken. We brengen geen politieke speech; mensen zoals Greta doen dat heel goed en hebben daar een podium voor. Woorden die makkelijker zijn gezegd dan begrepen, versterken wij doordat ze belichaamt worden door de dansers in een poging om het publiek te benaderen en aan te raken. Ik ben blij als het publiek zich door de voorstelling ‘empowered’ voelt. Dat de mensheid het waard is om voor te vechten. Dat het goed is om te strijden en op te komen voor dat wat ons voedt. De planeet.

Foto: repetitiefoto OUR HOUSE IS ON FIRE, Norrdans
Meer over OUR HOUSE IS ON FIRE