Nicole Beutler Projects realiseert de voorstellingen en initiatieven van choreografisch theaterkunstenaar en artistiek leider Nicole Beutler. Wij maken interdisciplinaire, beeldende voorstellingen voor grote en kleine podia in binnen- en buitenland.

Onze projecten worden gedreven vanuit het verlangen naar een betere samenleving. Nicole Beutler nodigt met al haar activiteiten uit tot een kritische reflectie op het menselijke bestaan. “Het is mijn verantwoordelijkheid als kunstenaar om nieuwe ruimtes in ons denken te openen, zowel maatschappelijk als artistiek. Samen kunnen we de wereld veranderen.”

Nicole Beutler Projects spant zich in voor een gezond, bloeiend en divers ecosysteem voor vernieuwende dans- en performance. Dit uit zich in het steunen van nieuwe makers en in activiteiten ter versterking van de scene.

Wij werken vanuit een filosofie waarin non-hiërarchische samenwerking, 'slow production', langetermijnvisie en zorg voor de hele mens en de planeet centraal staan. Nicole Beutler Projects staat voor hoogwaardige kwaliteit, aandacht en zorgvuldigheid. Vanuit deze waarden wordt gebouwd aan een divers en inclusief gezelschap.

————————

Nicole Beutler (München, 1969) heeft een achtergrond in beeldende kunst en Duitse letterkunde en studeerde choreografie aan de SNDO in Amsterdam. In de afgelopen twintig jaar heeft Beutler met haar unieke signatuur een stempel gedrukt op de Nederlandse podiumkunsten. Sinds 2009 staat Beutler als artistiek leider aan het hoofd van haar eigen gezelschap Nicole Beutler Projects. Naast veel nominaties werd haar werk o.a. onderscheiden met de VSCD Mimeprijs (2009) en de Dioraphte prijs (2014). In 2018 ontving Beutler de Gieskes-Strijbis Podiumprijs voor haar oeuvre.

In haar carrière heeft Beutler het lichaam op allerlei manieren laten ‘spreken’: in relatie tot vele dansvormen, tot opera, urban arts, (live) muziek, teksttheater, poppenspel en beeldende kunst. Zij denkt als kunstenaar genre-overschrijdend en maakt theater als Gesamtkunstwerk: vorm en inhoud van elk element - beweging, woord, ruimte, licht, geluid, kostuums - zijn zorgvuldig afgewogen in relatie tot elkaar en tot de toeschouwer. Met haar nieuwsgierige blik betrekt Beutler steeds nieuwe invloeden in haar werk en rekt zo de grenzen op van wat dans is. De voorstellingen hebben universele, actuele thema’s als vertrekpunt; thema’s die iedereen aangaan. Beutlers missie is om de conditio humana te vertalen naar een beeldtaal die reflectie door de toeschouwer mogelijk maakt. Hierin zoekt zij altijd naar de essentie, eenvoud en helderheid.

Nicole Beutler Projects ontvangt voor het werk van Nicole Beutler structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten en de gemeente Amsterdam voor de periode 2017-2020.ARTISTIEKE LEIDING
Nicole Beutler

ARTISTIEKE ASSISTENTIE
Justa ter Haar

ZAKELIJKE LEIDING & INTERNATIONALE VERKOOP
Sanne Boersma

PRODUCTIE
Floor Cremers

TECHNISCHE PRODUCTIE
Prem Scholte Albers

HOOFD MARKETING & PUBLICITEIT
Mayke Klomp

MEDEWERKER MARKETING & PUBLICITEIT
Naomi Wallenburg

INTERNATIONALE VERKOOP
Jimmy-Pierre de Graaf

ACQUISITIE EN TOURNEEPLANNING
Theaterzaken Via Rudolphi

Contact>>ONS BESTUUR
Wendy Veerman (Coördinator Kickstart Cultuurfonds)
Martine Dekker (Directeur Cinedans, penningmeester)
Quirijn Bongaerts (Advocaat bij Bynkershoek)
Nastaran Razawi Khorasani (Theatermaker)
ANBI
Onze stichting heeft de ANBI status.

Statutaire naam: stichting nb

RSIN fiscaal nummer: 8206.99.548

De stichting heeft ten doel: het verrijken van de cultuur door middel van ontwikkeling en onderzoek op het vlak van theater, ontmoetingen en dialoog tussen kunstenaars van verschillende disciplines en alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt of bevorderlijk is. Beloningsbeleid volgens de cao van de Nederlandse dans. Het bestuur is onbezoldigd.


Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016